ALM- Australian Liquor Marketers
Product #
 
Ord River Rum – Premium #999958
40% alc/vol  12 x 750ml
 
Ord River Rum – Overproof #766410
56.4% alc/vol  12 x 750ml
 
5 Rivers – Spiced Rum #850748
38% alc/vol  12 x 750ml
 
Cane Royale Liqueur #999966
28% alc/vol  12x700ml
 
Liquid Mix 
Product #
 
Ord River Rum – Premium #67857
40% alc/vol  12 x 750ml
 
Ord River Rum – Overproof #67861
56.4% alc/vol  12 x 750ml
 
5 Rivers – Spiced Rum #67859
38% alc/vol  12 x 750ml
 
Speciality Liquid Beverages
Product #
 
Ord River Rum – Premium #30071
40% alc/vol  12 x 750ml
 
Ord River Rum – Overproof #30070
56.4% alc/vol  12 x 750ml
 
5 Rivers – Spiced Rum #30123
38% alc/vol  12 x 750ml
 
East Coast Liquor
Product #
 
Ord River Rum – Premium #40002
40% alc/vol  750ml
 
Ord River Rum – Overproof #40003
56.4% alc/vol   750ml
 
5 Rivers – Spiced Rum #40007
38% alc/vol  750ml
 
Ord River Rum – Single Barrel #40004
66.7% alc/vol 750ml
 
Ord River Rum – Spikes Reserve 10 YO #40005
43% alc/vol 750ml
 
Cane Royale Liqueur #40008
28% alc/vol  700ml